İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almak İsteyen Gerçek (Şahıs) ve Tüzel (Şirketler) Kişilerin Dikkatine;

 

Tapu ve Yapı Kullanma İzni Belgesinde; Arsa,Tarla,Bahçe,Depo,Odunluk, Sığınak, Otopark, Çamaşırhane,Kapıcı Dairesi v.b. vasıflı yapılara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemektedir.Yeni açılacak işyerinin faaliyet konusuna uygun olup olmadığı hakkında Müdürlüğümüzden ön inceleme ve kontrol için işyerine ait tapu fotokopisiyle, ön bilgi talep edilebilir.

 

* Yeni işyeri açmak isteyen tüm vatandaşlarımızın, açacakları işyeri binasının;

 1. Onaylı mimari projesine uygun olduğuna, Sundurma, tente, çadır v.b. çıkıntıların Mersin Büyükşehir Belediyesince onaylanan tip projeye uygun olduğuna,
 2. Binanın iskânı(yapı kullanma izni belgesi) olduğuna,
 3. Binanın yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun olduğuna,

 

* Her ne faaliyet olursa olsun kiralanan yer mesken ise tüm kat maliklerinden oy birliği ile muvafakat alınması gerektiğini (muvafakat; bizzat tapu malikleri veya vekalet vereceği kişilerden alınacaktır)

 

* Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (kahvehane, içkili lokanta, internet salonu, playstation salonu vb.) açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu (%51) ile muvafakat alınması gerektiğini, Oto Yıkama gibi gürültülü iş kollarında da %51 oy çokluğuyla muvafakat alınması gerekmektedir.

 

* İşyeri devralacak kişilerin, noterde devir işlemlerini yapmadan önce dosyası üzerinden, imar durumu, genel güvenlik ve asayiş ile mesafe uygunluğu açısından faaliyeti ile ilgili sakıncalı bir durum olup olmadığı hakkında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ön bilgi almalarında fayda olacağını,

 

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yer ile nargilelik tütün sunum yapacak işyerleri örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerektiğini,

 

Canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gürültüye neden olacak makine ve ekipman kullanan gayrı sıhhi müesseselerin, ses yalıtımı yaptırmaları gerektiğini,

 

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 • Özel yapı şeklini gerektiren işyerleri hangileridir?

   Hamam, sauna, ekmek fırınları, düğün salonları, sinema, tiyatro, otel

 

 • Oyun salonu, kahvehane, internet kafe, play station türü işyerleri açılırken mesafe şartı aranır mı?

   Evet, mesafe şartı aranır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, ibadethane, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

 

 • İçkili lokanta bar pavyon türü işyerleri ruhsatlandırılırken mesafe şartı aranır mı?

   Evet, mesafe şartı aranır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

 

 • Hangi işyerleri için mesafe şartı aranır?

   Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler ile nargilelik tütün sunumu yapan işyerleri, örgün eğitim kurumlarından, ibadethanelerden, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

 

 • Mesafe ölçümü nasıl yapılır?

   Ölçüm yapılırken, işyeri ile örgün eğitim kurumları, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerinin bulunduğu binaların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

 

 • Kapalı alanda nargile sunumu yapılır mı, şartları nelerdir?

   Kapalı alanlarda nargile sunumu yapılamaz. Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler, kapalı alan olarak tanımlanır. Bu alanlarda nargile sunumu yapılamaz.

 

 • Nargile Sunum Belgesi için mesafe şartı aranır mı?

   Evet, örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede bulunması gerekir.

 

 • Devir Sözleşmesi ile devredilen işyerleri yeniden ruhsatlandırılırken ruhsat ve denetim heyetince incelenir mi?

   Evet, ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlendiğinden ruhsat ve denetim heyetince yerinde inceleme yapılır.

 

 • Adres değişikliklerinde işyerleri için yeniden ruhsat düzenlenir mi?

   Evet, İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 • Mahalle, cadde, sokak isimlerinin veya numaralarının değişmesi nedeniyle ruhsat yeniden düzenlenir mi?

   Hayır, mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

 

 • Yeni açılacak işyerinin faaliyet konusuna uygun olup olmadığı hakkında ön inceleme istenebilir mi?

   Evet, talepler doğrultusunda ruhsat ve denetim heyetince ön inceleme yapılarak işyeri açmak isteyen şahıslar bilgilendirilir.

 

 • Oto galeri ruhsatı alabilir miyim?

   Hayır. İç İşleri Bakanlığının 2008 yılında yayımladığı genelgesi gereği ruhsat talepleri değerlendirilmemektedir.

 

 • Mesul Müdürlük belgesi hangi işyerleri için düzenlenir?

   Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mesul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir. Bunun dışında güzellik salonları (şirket veya şahıs adına açılmış olsa da) mesul müdür görevlendirmek zorundadır.

 

 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde mesul müdür zorunlu mudur?

   Şirketlerde Yönetmelik gereği zorunlu, şahıslarda isteğe bağlıdır.

 

 • TAPDK (alkol ve nargilelik tütün mamulleri sunum ve satışı için) belgesini nasıl alabilirim?

   Konu ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda mesafe ölçümünün uygun olması ve alkol için kolluk kuvvetlerinden uygun görüş bildirilmesi durumunda alınabilir.

 

 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden, alkollü içki sunumu yapan bar, pavyon, içkili lokanta vb. yerler ile kapalı şişede alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin devredilmesi durumunda da yeni ruhsat düzenlenirken mesafe şartı aranır mı?

   Evet aranır.

 

 • Gece görüş özellikli kamera sistemi hangi işyerlerinde zorunludur?

   Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecek satışı ve sunumu yapılan tüm işyerlerinden kamera ve güvenlik sistemi fatura fotokopileri istenir.

 

 • Canlı Müzik İzni(Yükseltilmiş Müzik) belgesi hangi işyerleri alabilir?

   Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü  müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur. Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.işletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri açmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

 • Tütün ve tütün ürünleri satışı yapılan yerlerden kolluk görüşü alınacak mı ?

   Evet,4250 sayılı kanunun 9.maddesi gereği,kolluk görüşü alınacaktır.