Evlendirme

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Tel : 0324 327 33 00 Dahili : 1115 - 1118

Evlendirme Memurluğu özet olarak : Evlenmek isteyen çiftlerin nikah akitleri ile ilgili işlemleri yürütür. Belediye Başkanı adına çiftlerin nikah akitlerini yapar.


Minel KESKİN
Evlendirme Memuru

 

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EVLENDİRME AMİRLİĞİ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 

1) Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.

2) Belediye Başkanı adına vekaleten nikah işlemini gerçekleştirmek.

3) Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

4) Belirlenen nikah gününde nikah işlemini gerçekleştirmek.

5) Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak.

6) Evlenme işlemi gerçekleştirildikten sonra ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

7) Nikah işlemi gerçekleştirilen çiftlere ait bilgilerin, istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi için Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilmesini sağlamak.

8) Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

9) Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikahlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere Evlenme İzin Belgesi hazırlamak.

10) İlgili kayıtların tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.

 


 

ÜLKEMİZDE, EVLİLİK İŞLEMLERİ TÜRK MEDENİ KANUNU ve EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE göre yapılmaktadır..

 

I - EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?


1- Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.
2- 18 yaşını doldurmamış, (17 yaşını doldurmuş olanlar yasal temsilcinin / anne baba rızası) izniyle evlenebilirler.
3- Ancak, Mahkeme olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 

II - KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?


1- Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez. (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) 
2- Hısımlık bağı olanlar evlenemez. 
3- Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. 
4- Evlilik sona ermiş ise kadın, evliliğin yasal olarak sona ermesinden itibaren, 300 günü doldurmadan evlenemez. 
(Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.)
5- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulundan heyet raporu sunulmaz ise evlenemezler. 
6- Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

 

III - EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?


1- Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin ikametinin bulunduğu yerdeki Evlendirme Dairesine, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) çift birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

2- Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması halinde, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) noterden onaylı özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

3- Evlenecek çiftlerin, mesai günlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- İzin Belgesi alacak çiftler müracaata beraber gelmek zorundadır. İzin belgesi için en son müracaat saati 15:30 dur.

5- Müracaattan sonra belirlenen nikah tarihinde değişiklik yapmak isteyen çiftler, en geç nikah tarihinden 1 hafta öncesine kadar bildirim yapmaları gerekmektedir.

 

IV - EVLENEBİLMEK İÇİN ÇİFTLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

1- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanları ve Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri (daha önceden boşanması olan kişinin nüfus cüzdanın boşanma gerçekleştikten sonra değiştirilerek, bekar yazılı nüfus cüzdanı olması gerekmektedir.) Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının gösterilmesi zorunludur.

2- Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)

3- Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları) Fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.

 

V - YABANCI UYRUKLU OLANLAR İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

 

1-Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

2- Doğum Belgesi (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

3- Pasaport (Pasaportun tercümesi yapılarak, noterden onaylatılması gerekmektedir.) (Süresi geçen pasaporta işlem yapılamaz.)

4- Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları fotoğraflı olup, fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.)

5-Boşanma var ise apostilli boşanma belgesi (tercümesi yapılarak, noterden onaylatılması gerekmektedir)

6-Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)

7- Akdeniz Anemi Testi (Talasemi) (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)

8- Türkçe bilmeyen yabancıların nikahları için nikah esnasında, Yeminli Tercüman bulundurulması zorunludur.

 

RIZA BELGESİ


1-16 yaşını doldurmuş bay veya bayan ancak Mahkeme kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış bay veya bayanlar ise yasal temsilcilerinin (anne ve baba) izni ile evlenebilir.

 

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;


2-. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imza atılır ve imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babanın veya vasinin gelemediği durumlarda ise bulunduğu bölüm ya yetkili merciler ( Noter huzurunda) tarafından onaylanmış olacaktır.
3- Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde (yetkili mercii tarafından) velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
4- Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde, vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

 

VI - BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?


(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesidir), Belediye Evlendirme Memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

VII - EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?


Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak, verilir.
Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.
Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

 

VIII - EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru tarafından eşlere bir aile cüzdanı verilir.