Başkanın Mesajı

ABDULLAH ÖZYİĞİT

Değerli hemşehrilerim,

Hareket, Eğitim, Hemşehrilik, Dayanışma, Kentleşme ve Ekoloji’den oluşan 6 temel ilke üzerine inşa ettiğimiz hizmet anlayışı ile yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışıyoruz.

Yenişehir; kültür, sanat, spor ve sosyal donatı alanları, eğitim ve sağlık imkânlarıile sadece Mersin’in değil bölgenin de öncü kentlerinden biridir.

Kentimizin sahip olduğu altyapıyı geliştirmek ve hemşehrilerimizi bu alanlara çekmek için projelerimizi ve teşvik edici uygulamalarımızı tek tek hayata geçiriyoruz.

İlçemizdeki sosyal, çevresel ve kentsel sorunların çözümü için inisiyatif alan ve projeler üreten bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz.  

Seçildikten hemen sonra 5 yıllık stratejik planımızı oluşturmak amacıyla 32 mahallemizde toplantılar düzenleyerek, halkımızı dinledik. Muhtarlıklara sandıklar kurarak, toplantılara katılamayan vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini yazılı olarak aldık. Bu toplantılardan uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla spor, sosyo-kültürel, sosyal hizmetler, kentsel hizmetler ve ekolojikonularında çalıştaylar düzenledik.  Mahalle toplantıları ve çalıştaylarda elde ettiğimiz veriler stratejik planımızın temelini oluşturdu. Ve Türkiye’de ilk defa bir belediye stratejik planını halkın katılımı ile hazırlamış oldu.

Yenişehirimizdeki tüm çalışmalarımızda halkımızı karar süreçlerine dâhil ediyor ve kentimizi katılımcılıkla hep birlikte yönetiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki halkın fikirlerine dayalı kent yönetimi beraberinde başarıyı da getirecektir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi bilim ışığında çalışmaya, halkımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Saygı ve sevgilerimle…

Abdullah Özyiğit
Mersin Yenişehir Belediye Başkanı