İlkemiz

HAREKET

Yeni Yenişehir sağlıklı bir kent olacak

 • Semt pazarlarını spor sahası olarak kullanmak.
 • Yetişkinler ve çocuklar için bisiklet eğitimi.
 • Kırsalda bisiklet, yürüyüş ve koşu parkurları.
 • Semt olimpiyatları. (Siteler arası bisiklet, koşu, basketbol, futbol v.s.turnuvası)

 

Dünya Sağlık Örgütü Dünya nüfusunun yeterince egzersiz yapmayan dörtte birinde kalp krizi, demans, kanser, Tip 2 diyabet hastalıklarına yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu saptadı.

Yeni Yenişehir bu tehlikeye karşı Ekim 2018’de aynı örgütün başlattığı ACTIVE programının izinde kent sakinlerinin daha hareketli bir yaşam sürebilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturacak, etkinlikler düzenleyecek.

Mahallelerde, gündelik olarak kullanılabilecek spor tesisleri ve ekipmanları hazır edilecek.

Güvenli ve bilimsel bir şekilde spor yapılabilmesi için halka refakat edecek antrenörler, eğitmenler ve rehberler istihdam edilecek.

Kent içi seyahatlerin bisikletlerle veya yaya olarak yapılmasını kolaylaştırıcı ve özendirici imkanlar oluşturulacak, kampanyalar geliştirilecek.

Kent sakinlerinin birlikte spor yapabilmesi için turnuvalar, ligler, yarışmalar düzenlenecek.

 

Uzun Lafın Kısası

Yeni Yenişehir ekran başında değil, spor sahasında, yürüyüş yolunda, bisiklet parkurunda yaşanan bir kent olacak.

 

EĞİTİM

Yeni Yenişehir bilgi çağına yakışan bir kent olacak

 • Erken Çocuklu Dönemi Eğitimi.
 • Semt akademisi.
 • İkinci Bahar akademisi.
 • Kent Laboratuvarı

Yenişehir iki üniversite, 221 ilk ve orta dereceli okulun yanı sıra Mersin’in akademik odalarının birçoğuna evsahipliği yapıyor yani Mersin’in bilgisi Yenişehir’de üretiliyor, Yenişehir’de aktarılıyor. Bilgi çağının en büyük gücünü Mersin’de Yenişehir taşıyor.

Yeni Yenişehir işte bu potansiyel gücü, sakinlerinin kişisel, akademik ve sosyal gelişimi adına seferber edecek, onların becerilerini geliştirecek, donanımlarını arttıracak, uğraş ve hobilerini daha yetkin bir şekilde yapmalarını kolaylaştıracak. Erken çocukluk eğitiminden, emeklilere yönelik ikinci bahar etkinliklerine kadar 7’den 77’ye tüm hemşehrilerine kendilerini geliştirme imkanı tanınacak.

Yeni Yenişehir’de akademisyenlerin, meslek uzmanlarının, amatör meraklıların birikimlerini hemşehrilerine aktaracağı, onlarla paylaşacağı ve geliştireceği kurslar, eğitimler ve atölyeler düzenlenecek. Özellikle kadınların, gençlerin, engellilerin, göçmen grupların yani tüm dezavantajlı grupların toplumsal ve ekonomik hayata katılabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiye erişmeleri sağlanacak.

Ulusal ve uluslararası işbirliği kanalları tesis edilerek hemşehrilerinin ilgilendiği alanlarda ihtiyaç duyduğu en güncel bilgi kente taşınacak, ortak akıl ve çalışma platformları sayesinde araştırma ve bilgi üretme imkanları yaratılacak.

Uzun lafın kısası…

Yeni Yenişehir hemşehrilerinin tüm akademik, mesleki ya da sosyal merak, ilgi ve projelerine yönelik bilgilenme kanallarını tesis edecek.

 

HEMŞEHİRİLİK

Yeni Yenişehir barış içinde bir kent olacak

 • Mahalle Festivalleri.
 • Yöre dernekleri şenlikleri
 • Kent belleği oluşturulması.

 

Hızla betonlaşan kentler gitgide tektipleşerek ruhlarını kaybetti. Ev değil komşu almanın salık verildiği günlerden, komşumuzu bile tanımadığımız dönemlere geldik.

Artık komşumuzla, hemşehrimizle tekrar kucaklaşmanın, özlemini duyduğumuz barışı önce kendi hayatlarımızda tecrübe etmenin zamanıdır.

Mersin gibi binbir farklı kültüre evsahipliği yapan bir kentin en önemli gücü bu farklılıkları bir zenginlik olarak görüp, bunun değerini bilmektir.

Yeni Yenişehir bu zenginliğin hakkını vermek için sakinlerinin birbirlerini görmesi, tanıması ve bilmesi için onları kapalı sitelerinden, alışveriş merkezlerinden dışarıya çıkaracak, mahallelerini, yaylalarını, sahilini şenlik alanlarına dönüştürecek.

Dostu, komşuyu, hemşehriyi sadece taziye çadırlarının acısında hüznünde değil, gündelik hayatın ritmi ve güneşli günlerin aydınlığında bir araya getirecek.

Hemşehrilik duygusunu oluşturacak kentlilik bilincinin gelişmesi için kentin tarihi ve hikayeleri derlenecek, yayınlanacak, paylaşılacak.

 

Uzun lafın kısası…

Yeni Yenişehir komşuların, hemşehrilerin bir araya gelmesine, birbirine temas etmesine, birbirlerini tanımalarına vesile olan faaliyetlerin evsahibi olacak.

DAYANIŞMA

Yeni Yenişehir dayanışma içinde bir kent olacak

 • Üretici ve Tüketici kooperatifleri.
 • Aile Sigorta Kartı (Can Suyu)
 • Yerel Para Birimi.

Sadece Türkiye değil, tüm Dünya ekonomik olarak sancılı bir dönemden geçiyor. Piyasanın çarkları tekliyor, geleneksel devlet aygıtları popülist politikalara alet ediliyor.

Öte yandan tüm dünyada yeni dayanışma modelleri gelişiyor. Tarım üreticileri kooperatifleşiyor, kolektif ekonomik işletmeler hayata geçiyor, yerel esnafa sahip çıkılıyor, tüketiciler bir araya gelip ihtiyaçlarını sağlıklı, ekonomik ve adilane bir şekilde karşılayacak örgütlenmeler oluşturuyor.

Yeni Yenişehir Türkiye ve Dünyadaki bu tecrübelerin yakın takipçisi olacak ve özellikle kooperatifçilik alanındaki tecrübe ve birikimini sakinlerinin ekonomik refahını artıracak imkanlarla seferber edecek.

En dezavantajlı kesimlerin yaşamsal ihtiyaçlarını giderecek ama bunu onları küçük düşürmeyecek can suyu yardımları ile gerçekleştirecek.

Yeni Yenişehir işveren değil, iş kurduran hemşehrilerinin sosyo-ekonomik olarak güçlenmesi için her türlü imkanı, eğitimi ve desteği veren bir kent olacak.

Uzun lafın kısası…

Yeni Yenişehir hemşehrilerinin birikimlerini, becerilerini ve kaynaklarını bir araya getireceği politikaların izinde olacak.

KENTLEŞME

Yeni Yenişehir yapılı çevresini özenle oluşturacak bir kent olacak

 • Kentsel dönüşüm kooperatifleri
 • Katılımcı planlama
 • Büyüklü küçüklü kamusal alanlar
 • Canlı güvenli sokaklar, uyumlu estetik cepheler

Yeni Yenişehir uluslararası metinlerden ve yerel tecrübelerden ilhamını alan topyekün yeni bir kentleşme anlayışı ile kent hakkı ilkesini hayata geçirecek.

Yeni Yenişehir HABITAT III Zirvesi’nde kabul edilen Yeni Kentsel Gündem’in izinde konut, içme suyu gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyecek; kaliteli kamusal mal ve hizmetlere eşit erişim sunacak; kentsel alanların toplumsal, ekolojik ve sosyal işlevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak.

Hareketliliğe izin veren sportif tesisler, bilgiyi üreten ve paylaşan platformlar, hemşehrilerinin bir araya gelmesini kolaylaştıran çevre düzenlemeleri, dayanışmayı mümkün kılan imkanlar ve doğayla dost bir yaklaşımın izlerini taşıyacak yeni bir kentleşme anlayışını taşıyacak Yeni Yenişehir.

Yeni Yenişehir kentsel mekanı sadece değişim değeri üzerinden değil, kullanım ve hatta paylaşım değeri üzerinden algılayacak ve işleyecek bir kentleşme politikasının izini sürecek.

Gösterişli peyzaj çalışmaları, manasız kent mobilyaları yerine doğal güzellikleri öne çıkaran, kamusal işlevler barındıran meydan düzenlemeleri yapılacak, kentsel planlama çalışmaları mahallelerden başlayarak hemşehrilerin bilgisi ve katılımı ile yürütülecek.

Uzun lafın kısası…

Yeni Yenişehir ranta dayalı değil, estetik ve kamusal değerleri gözeten bir yapılı çevreye kavuşacak.

EKOLOJİ

Yeni Yenişehir doğal yaşamı gözeten bir kent olacak

 • Semt Bostanları.
 • Doğal Ürün Pazarı.
 • Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri.
 • Doğal Yaşam Alanı.

Buram buram portakal kokan, deniz kokan Mersin’i özlüyoruz.  

Yeni Yenişehir bu kokunun peşinde her şeye rağmen hala sahip olduğu doğal kaynakların koruyucusu olacak, kuzeyindeki kırsal ve yeşil alanların, güneyindeki denizin ve sahilin kıymetini bilecek, hemşehrilerinin doğayla daha uyumlu bir birliktelik sürebilmeleri için kampanyalar yapacak, altyapı tesis edecek ve imkanlar yaratacak.

Yeni Yenişehir atıkları minimuma indirecek, geri dönüşüm imkanlarını arttıracak, özellikle çocukların doğal yaşamın güzelliğini ve önemini anlamasını sağlayacak.

Yeni Yenişehir bir güneş kenti olacak, enerji tasarrufuna önem verecek, çevre dostu enerji teknolojilerini tercih edecek ve özendirecek.

Yeni Yenişehir sınırları içinde organik tarımın yaygınlaşması, organik ürünlerin kent sakinleri ile buluşabilmesi için kampanyalar düzenleyecek, pazarlar kuracak.

Uzun lafın kısası…

Yeni Yenişehir çocuklarımızdan ödünç bir kent olarak, kararlarını onların ve tüm doğal, canlı varlıkların geleceğini düşünerek alacak.