Yenişehir Belediyesi kenti katılımcılıkla planlıyor

  • Yenişehir Belediyesi kenti katılımcılıkla planlıyor
  • Yenişehir Belediyesi kenti katılımcılıkla planlıyor
  • Yenişehir Belediyesi kenti katılımcılıkla planlıyor
  • Yenişehir Belediyesi kenti katılımcılıkla planlıyor
2020-06-19

 

Yenişehir Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planını hazırlarken, “Nasıl Bir Kent İstiyoruz” sloganıyla sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının görüş ve önerilerini aldı.  STK temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehirimizi birlikte yönetiyoruz ve kentimizi planlarken katılımcı bir yaklaşımla karar veriyoruz.” dedi.

5 yıllık stratejik planın hazırlanması sürecinde ilçedeki tüm mahallelerde toplantılar yapan ve muhtarlıklara sandıklar kurarak vatandaşlara “Nasıl bir kent istiyorsunuz” sorusunu yönelten Yenişehir Belediyesi,  imar planlarını hazırlarken de katılımcılığı esas alıyor.  Bir kentte planlama yönünden “kentin anayasası” kabul edilen yeşil alan, konut, sanayi, tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanımı kararlarını belirleyen, kentin kimliğini oluşturan ve geleceğini şekillendiren imar planları Yenişehir’de ortak akılla oluşturuluyor.  

Yenişehir Belediyesi,1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili yapılan çalışmaları sivil toplum kuruluşlarına aktarmak ve planlarla ilgili STK temsilcilerinin önerilerini almak için sempozyum düzenledi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma çok sayıda STK ve meslek odası temsilcisi katıldı.

“Planları vatandaşlarımızla ve STK’larla birlikte hazırlıyoruz”

Açılış konuşmasını yapan ve kent yönetiminde katılımcılığa vurgu yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Hazırlık aşamasındaki planların sunumunu yapmak ve nasıl bir kent istediğimizi sivil toplum kuruluşlarıyla görüşelim istedik. Bütünlüklü bir kent oluşturmak bizim sorumluluğumuz. Doğayla iç içe olan bir kenti oluşturma çabası içerisindeyiz.  Yenişehir’e bir vizyon çizecek olursak; kentimizi dünyaya ya da Avrupa’ya açacak hangi hamleleri yapabiliriz bunları konuşmamız gerekiyor. Planlar da bunun en önemli başlığı. Planları vatandaşlarımızla ve STK’larla birlikte hazırlıyoruz.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, Plan ve Proje Müdürlüğüne dönüştürdük planlama konusunu çok önemsiyoruz.” dedi.

Vatandaşların görüşlerine çok önem verdiğini söyleyen Başkan Özyiğit,  “Vatandaşlar zaman zaman gelip fikirlerini beyan ediyorlar. Ben Yenişehir Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerine çok önem veriyorum.  Kentimizi birlikte yöneteceğiz dediğimiz noktadan hareketle bugün yaptığımız çalışmaları sizlere sunduk. Yenişehir’i nereye taşıyalım ve bu konuda hedefimiz nedir? Herkes açıkça fikrini ifade ederse en doğruyu yakalarız diye düşünüyorum. Bugün buraya geldiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.