FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

 

Hizmetin Adı

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

 

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İhale İşlemleri

1. Adres Beyanı 2. Ticaret ve/veya Sanayi

Odası belgesi

3. Ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5. Noter tasdikli imza beyannamesi

6. Ticaret sicil gazetesi

7. Noter tasdikli imza sirküleri 8. 10.Madde taahhütnamesi

9. Teklif mektubu

10.Geçici teminat mektubu 11.Teknik personel taahhütnamesi

12.Yapı araçları taahhütnamesi 13.İş deneyim belgeleri

14.İhale dokümanının satın alındığına dair belge

Mevzuata göre 1-4 Ay

2

Geçici kabul ve kesin kabul yapılması işlemi

1. Başvuru dilekçesi

15 GÜN

3

Kesin teminat iadesi işlemi

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Teminat makbuzu veya kesin teminat mektubu

3. SGK’ dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi

4. Kesin kabul tutanağı

1-2 GÜN

44

İş deneyim belgesi talebi

 

1. Başvuru dilekçesi

1-2 Gün

5

Alt Yapı Ruhsat Başvuruları

 

TÜZEL KİŞİ

1. Ruhsat Fotokopisi

2-İmza Sirküsü

3.Şirket Kaşesi

4.Vergi Levhası

5.Vekaletname

6.Ticaret Sicil Gazetesi

7.Başvuru Sahibinin İkameti

ÖZEL KİŞİ

1.Yapı Ruhsatı

2.Kimlik Fotokopisi

3.Elektrik kazısı ise Yol Güzergahı (Tedaştan alınan)

İMAR BARIŞINDAN YARARLANAN VATANDAŞLAR İÇİN

1.Yapı Kayıt Belgesi

2.Yapı Ruhsatı

3.Elektrik veya Su Faturası

4.İlçe Belediyesinden numarataj

 

7-10 GÜN

6

Kırmızı Kot İşlemleri

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Tapu

3.İmar Durumu

7-10 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri :                                                                                                                             İkinci Müracaat Yeri:

İsim                                        :Emre Gökhan YILDIRIM                                                                    İsim                                             : Mehmet Zeki ECER

Unvan                                    : Fen İşleri Müdürlüğü                                                                      Unvan                                         : Başkan Yardımcısı

Adres                                     : Hürriyet Mah. 1702 Sk. No:41                                                      Adres                                          : Hürriyet Mah. 1702 Sk. No:41

Tel.                                         : (0324) 327 99 77                                                                            Tel.                                              : (0324) 327 99 77

Faks                                        : (0324) 327 70 32                                                                            Faks                                             : (0324) 327 70 32

e-Posta                                  : bilgi@yenisehir.bel.tr                                                                e-Posta                                       : bilgi@yenisehir.bel.tr