EVLENDİRME AMİRLİĞİ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (en geç)

1

Türk Çiftlerin Nikâhlarının Kıyılması

-Evlenme Ehliyet Belgesi

-Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi

-4’er adet vesikalık fotoğraf

-Aile hekiminden alınmış resimli, onaylı sağlık raporu

-65 yaş ve üzeri heyet raporu

15 dakika

2

Yabancı Uyruklu Kişilerin Nikâhlarının Kıyılması

-Doğum Belgesi (Apostilli veya Çok dilli)

-Bekârlık Belgesi (Apostilli veya Çok dilli)

-Pasaport Tercümesi (Noter Onaylı)

-4’er adet vesikalık fotoğraf

-Aile hekiminden alınmış resimli, onaylı sağlık raporu

-65 yaş ve üzeri heyet raporu

 

20 dakika

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:      
İsim : Minel KESKİN                                     İsim  
Unvan : Evlendirme Memuru                  Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Yenişehir Belediyesi (Ana Hizmet Binası) Adres  
Telefon : 0324 327 33 00/1115-1116-118    
Faks :0324 327 63 77 Faks  
e-posta : bilgi@yenisehir.bel.tr e-posta : bilgi@yenisehir.bel.tr