KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

SIRA NO

 

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Konser, Tiyatro, Sergi, Toplantı,  Seminer vb. Etkinlikler için
Salon Tahsisi Hizmeti

 

1. 0rganizasyon tarihi ve saati belirlenir.
2. 0rganizasyonun gerçekleştirileceği salon, sözleşme konusu mekân belirlenir.
3. Sözleşme ücreti olarak Belediye Meclis kararı ile belirlenen harç ve ücret tarifesi uygulanarak kullanıcıya Belediye Meclis
kararıyla belirlenen fiyat tarifesi bildirilir.
4. Kullanım Ücreti Etkinlik Tarihinden Önce Ödenmesi istenir, Sözleşme imzalanır.
5. Kullanım ücretinin Belediye  Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırılması için kullanıcıya tahakkuk fişi kesilerek tahsilâtı yapılır.

 

Belgelerin Tamamlanması ile Hizmet Gerçekleşir

 

 

2

 

Bilgi Verme
 

 

1. Dilekçe,
2. Kimlik Bilgisi,
3. Adres,
4. Resmi Yazılar.

 

4982 Sayılı Kanuna Bağlı Olarak 15 İş Günü İçerisinde

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:   İkinci Müracaat Yeri:
İsim :Deniz ÖZEN İsim : Murat SAKUÇOĞLU
Unvan :Kültür İşleri Müdürü Unvan : Başkan Yardımcısı
Adres :Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Adres : Yenişehir Belediyesi (Ana Hizmet Binası)
Telefon :0324 290 53 10 Telefon :0324 327 33 00
Faks - Faks :0324 327 63 77
e-posta : akm@yenisehir.bel.tr e-posta : bilgi@yenisehir.bel.tr