Yenişehir Belediyesi Evlenme İşlemleri

Nikah

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf, 5 adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, T. M. K.’nın 36. Maddesine göre kadınlarda alın, çene ve yüz tamamen görünecek, fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar geçersizdir.)
 • Sağlık Raporu

Sağlık Rap. Alış Tarh.:

 

 

Nikah tarihiniz.:

 

- Aile sağlık hekiminizden imzalı ve kaşeli olarak alınacak.

- Sağlık raporunun süresi 180 günü geçmeyecek.

- Erkeklerde Akdeniz Anemisi testi gerekmektedir.Bu testin yapıldığına dair ibarenin sağlık raporu üzerinde yazılı olması gerekmektedir.

Yaş Küçüklüğü Durumu
 • Evlenme Yaşı Küçük Olan Başvurularda

Doğum tarihiniz:

Nikah tarihiniz:

Başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- 17 yaşını dolduran Anne-Baba ile birlikte gelmek zorundalar. Kimlik aslı ve fotokopileri olmalıdır. Birlikte gelemeyen anne ve babanın ise noterden muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.
Velayet gerekli durumlarda velayet kimdeyse onunla birlikte gelinmesi gerekmektedir.
Kadın – Erkek 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Asliye Hukuk Makhk. Evlenme izin kararı çıkarılmalıdır.Medeni Halin Boşanmış / Dul Olması Durumu
 • Boşanmış ve dul olan kadınlar

- Nüfus cüzdanlarını yenilemek zorundalar.

İddet müddetinin başlangıcı:

Nikah tarihiniz:

- Kadınların boşanma veya eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddeti süresince evlenemezler.
Ancak evlenmek isteyenlerin, aile mahkemelerinden T. M. K. 132. Madde ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/C maddesi gereğince evlenme iddet yasağını kaldırmaları gerekmektedir.
İddet Zamanınız dolmuştur.Çiftlerin Birlikte Gelememeleri Durumu
 • Vekaletname (Evlenecek çiftlerin berarber gelmemeleri durumunda)

-Evlenecek çiftlerin beraber gelememeleri durumunda velaket veren evlenecek çiftlerin tam kimlik bilgilerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Bunun için noterden VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilen özel vekaletname olmalıdır.

-Evlenme yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri olmalı ve bilgiler eşleşmelidir.

-Sürücü belgesi ve pasaport dökümü bilgileri kabul edilmeyecektir.

*Örnek vekaletnameyi görüntülemek için tıklayınız.Yabancı Uyruklular İçin Gerekli Belgeler

YABANCI MAKAMLARCA VERİLMİŞ OLAN RESMİ BELGELERİN İŞLEME ALINMASI

Madde 302- Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin ne şekilde işleme alınacağı aşağıda açıklanmıştır.

 • Vize süresi önemlidir. Başvuru esnasında kontrol edilerek dikkate alınacaktır.
 • Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler:
 • Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “ Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince Apostille edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,
 • Belgenin, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mührünü taşıması,
 • Belge, dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizce onaylanması,

hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.

 • Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler
 • Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğinin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,
 • Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra,
 • Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Kaymakamlık tarafından onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra,

kabul edilerek işleme alınır.

 • Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler
 • Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı ve Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.
 • Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
 • Yabancı başvurular için pasaport tercümesi noter onaylı yapılacak.
Nikah Ücretleri
Ücret Türü Ücreti
EVLİLİK CÜZDANI BEDELİ 86 TL    
 
Adres : Yenişehir Belediyesi Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cd. No:3 33120 Yenişehir - MersinTelefon:(324) 327 33 00 Dahili: 1115-1118 Faks:(324) 327 63 77E-posta: bilgi@yenisehir.bel.tr

  

 

 

 

 

 

 

 

Yandex.Metrica